Bouw Andrew Mensha School

06-12-17: De Heart for Gambia Foundation is voornemens in Kunkujang een nieuw schoolgebouw te realiseren: de Andrew Mensha School. Op dit moment wordt hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
Om na de nieuwbouw de continuïteit van deze school te waarborgen wordt dit een overheidschool. Hiervoor dient dan eerst in samenspraak met de Gambiaanse Overheid een Memorandum of Understanding (MOU) te worden opgesteld. Concreet betekent dit dat de Gambiaanse Overheid na realisatie dan zorgdraagt voor onderhoud en instandhouding, alsook voor de aanstelling van leraren en ondersteunend personeel.