Doelstelling

Het doel van de stichting is het opzetten van ontwikkelings- en stimuleringsprojecten in Gambia. De stichting ontwikkelt projecten en brengt deze tot uitvoering in samenwerking met de lokale NGO. Het primaire doel is dus niét het beschikbaar stellen van geld aan de Gambiaanse bevolking, maar het opstarten van projecten die hen in staat stellen zelf te kunnen voorzien in hun levensbehoeften.

Met deze projecten willen we het volgende bereiken:

  • het creëren van werkgelegenheid om een eigen bestaan op te bouwen
  • het stimuleren van educatie
  • communicatiemogelijkheden opzetten en verbeteren
  • voorzien in de eerste levensbehoeftes
  • onafhankelijkheid bevorderen
  • eigen initiatieven faciliteren

De projecten zijn niet gebonden aan kerkelijke of maatschappelijke organisaties. Deze kunnen bij de uitvoering van de projecten ter plaatse wel een bemiddelende en/of stimulerende rol spelen. Elk project wordt transparant uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van een project en na afronding hiervan zal de stichting verantwoording afleggen over de resultaten van het project en de besteding van geld en middelen. Zie hiervoor Verantwoording.

Bestuurders en Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding van de Stichting. 


Create  –  Stimulate  –  Educate  –  Motivate  –  Evaluate