Home

The Heart for Gambia Foundation

The Heart for Gambia Foundation is ontstaan nadat enkele van de huidige bestuursleden in januari 2006 een vakantie doorbrachten in Gambia. Tijdens hun vakantie zagen ze hoe het er in Gambia aan toe ging. Dit heeft zoveel indruk gemaakt dat in diezelfde vakantie al spontaan een privé-project van de grond is geholpen. Gezien het succes moest dit een vervolg krijgen. Bij een tweede bezoek aan Gambia in datzelfde jaar, zijn er gebruikte mobiele telefoontjes en kleding meegenomen. Daarnaast zijn er enkele projecten bezocht, die door andere organisaties zijn opgezet, om een indruk te krijgen hoe de zaken zouden kunnen worden aangepakt. Daarbij bleek dat kleinschalige projecten snel door de plaatselijke bevolking worden opgepakt en tot een goed resultaat leiden. Naar aanleiding van deze eerste ervaringen gaf onze eigen “luxe” omgeving al snel het gevoel dat we meer kunnen en moeten doen voor de Gambiaanse bevolking. Om de projecten op een verantwoorde wijze op te zetten is er daarom besloten om een stichting op te richten: The Heart for Gambia Foundation. Ter ondersteuning van de lokale activiteiten is in Gambia in 2007 een NGO (niet gouvernementele organisatie) opgericht. Het lokale bestuur initieert, stimuleert, selecteert en controleert de projecten die in aanmerking komen voor hulp.