Verantwoording

Jaarverslag 2015

Klik hier voor het financiële jaarverslag


Jaarverslag 2014

Klik hier voor het financiële jaarverslag


Jaarverslag 2013

Klik hier voor het financiële jaarverslag


Jaarverslag 2012

Klik hier voor het algemene jaarverslag

Klik hier voor het financiële jaarverslag


Jaarverslag 2011

Klik hier voor het algemene jaarverslag

Klik hier voor het financiële jaarverslag


Jaarverslag 2010

Het jaar 2010 was voor de stichting een jaar van overvloed.
En dan niet in financiële zin, maar in de zin van de grote hoeveelheid hulpgoederen die we aangeboden hebben gekregen en in opslag hebben genomen.
De eerste reden is er de oorzaak van dat we daarom “maar” of “desondanks” drie 40 ft. zeecontainers met hulpgoederen naar The Gambia hebben kunnen verschepen in 2010.
De tweede reden heeft er mede toe geleid dat we in 2010 met een omschakeling zijn gestart van een aanbodgestuurde organisatie naar een vraaggestuurde organisatie.

Voor het transport van de aangeboden hulpgoederen is o.a vijf maal een vrachtwagen gehuurd en hebben diverse sponsoren hun hulpgoederen zelf bij onze opslaghal in Hapert afgeleverd.

Twee hoogtepunten van de verschepingen mogen hier met name nog eens genoemd worden:
het “spectaculaire” transport van de Nissan Patrol naar het St.Peter’s project en het transport van alle materialen voor de aanleg van het St.Peter’s schoondrinkwater project.
 

Vrijwilligers
Antoon Reijnders heeft, als vrijwilliger van de stichting, in november/december 4 weken de uitvoering en aanleg van het St.Peter’s schoon drinkwaterproject begeleid. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de leefomstandigheden van de scholengemeenschap en de omgeving daarvan.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers is er ook in 2010 weer veel werk verzet door en voor de stichting.
Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan de stichting.
 

Sponsoren en donateurs
In juni 2010 ontving de stichting van een sponsor een volmacht voor een schenking  van 3000 euro per jaar, voor een periode van 5 jaar.
Ook is er in 2010 nog voor 600 euro aan certificaten verkocht.
Ook in 2010 zijn weer diverse nieuwe sponsoren bereid gevonden om via een machtiging een maandelijkse bedrage aan de stichting geven.
Onze hoofdsponsor heeft ook in 2010 weer een forse bijdrage geleverd aan de resultaten van de stichting.
 

Bestuur en organisatie
Het bestuur is in 2010 vijf maal in vergadering bijeen geweest.
In december hebben we een aankondiging ontvangen van de belastingdienst voor een controle van onze ANBI status. Deze controle zal in maart 2011 plaatsvinden.
Om praktische redenen is de stichting overgestapt van de Rabobank Veldhoven naar de Rabobank in Bergeijk.
 

Communicatie
In 2010 zijn er 2 nieuwsflitsen en 1 nieuwsbrief naar vrijwilligers en sponsoren gemaild.
De website is regelmatig van de nodige actuele informatie voorzien.
Er gaat een plan gemaakt worden voor verbetering van de opzet en inhoud van de website.
Projecten
– Deel 1 (ommuring) en deel 2 (schoondrinkwater) van het St.Peter’s project zijn in 2010 met succes afgerond. Eind 2010 is een begin gemaakt met de voorbereiding van het derde en laatste deel van dit project, het land- en tuinbouw onderwijs.
– De Regenboogschool in Bergeijk gaat in 2011 uitvoering geven aan ondersteuning van de Marakissa school in The Gambia.

Financiën
In 2010 heeft de stichting ruim €27.000 aan donaties ontvangen.
Deze inkomsten zijn uitgegeven aan :
– Transportkosten zeecontainers naar Gambia: €12.000
– St.Peter’s project: €13.000
– Transportkosten ophalen hulpgoederen bij sponsoren: €1.000
Door de geheel belangeloze inzet van sponsoren en vrijwilligers heeft de stichting nauwelijks organisatiekosten en kunnen de donaties voor 98% aan de projecten worden besteed.
 

Slot
The “Heart For Gambia” Foundation kan met voldoening vaststellen dat in het jaar 2010 weer veel resultaat is bereikt. De samenwerking binnen de organisatie, zowel voor wat betreft bestuur, sponsoren als de vrijwilligers, wordt steeds professioneler.
We kunnen de toekomst daarom met veel vertrouwen tegemoet zien.

Cees van de Ven
Secretaris, The “Heart For Gambia” Foundation