Hoe kunt u ons helpen?

Hoe kunt u ons helpen

  • door eenmalig een bedrag over te maken
  • door ons een machtiging te geven voor een regelmatige bijdrage *) 
  • door de stichting op te nemen in uw nalatenschap
  • door ons goederen of diensten beschikbaar te stellen
  • door ons suggesties te doen voor een andere wijze van hulp

*) Download hier het machtigingsformulier 

 


Stichting “Heart for Gambia” is door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften komen op deze manier mogelijk in aanmerking voor aftrek.

.

IBAN-nummer: NL74 RABO 0129172944 t.n.v. Stichting The “Heart for Gambia” Foundation