Verantwoording

Jaarverslag 2018

Klik hier voor het Algemeen Jaarverslag 2018

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2018


Jaarverslag 2017

Klik hier voor het Algemeen Jaarverslag 2017

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2017


Jaarverslag 2016

Klik hier voor het Algemeen Jaarverslag 2016

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2015

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2014

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2013

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2012

Klik hier voor het Algemeen Jaarverslag 2012

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2011

Klik hier voor het Algemeen Jaarverslag 2011

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2011


Algemeen Jaarverslag 2017

The Heart for Gambia Foundation | 2017

Bestuur

Na het overlijden van onze geliefde en gewaardeerde voorzitter Sander Arts in 2016, heeft het huidige bestuur al snel unaniem besloten dat we gaan proberen de stichting voort te zetten met in onze gedachten de geest van Sander. Dientengevolge zijn enkele mutaties binnen het bestuur geweest.
Samenstelling van het bestuur is op dit moment:

 • Cees van de Ven: Voorzitter
 • Franca Arts-van de Ven: Secretaris
 • Aart Vooren: Penningmeester
 • Ton van Beek: Hoofd Logistiek
 • Aart Vooren: Penningmeester
 • Antoon Reijnders: Adviseur

Er is nog één vacature voor lid binnen het bestuur.

Tijdens de eerste bestuursvergadering is een lijst opgemaakt van zaken die afwerking en aandacht vroegen na het wegvallen van Sander. Deze lijst is in de loop van de tijd door de bestuursleden aangepakt en afgewerkt. Afgelopen jaar is het bestuur 4 keer bij elkaar geweest voor een vergadering, tussentijds waren er veel contacten via mail, telefonisch of bij diverse evenementen.

Website
Dit jaar is de web site van de stichting helemaal vernieuwd, er is door deskundigen hard gewerkt om er een mooie, overzichtelijke site van te maken waarop alle activiteiten van de stichting goed tot hun recht komen. Uit onderzoek is gebleken dat er veel interesse is voor de site en deze dagelijks enkele malen bezocht wordt. Door vrijwilligers en bestuur wordt gezorgd voor aanlevering van nieuws en foto’s bij de webmaster, zodat de site altijd up to date is.

Activiteiten
Vanuit de stichting zijn weer verschillende activiteiten ontwikkeld met als doel de kas van de stichting te spekken en de stichting naamsbekendheid te laten behouden. Met behulp van onze vrijwilligers zijn deze activiteiten weer een succes geworden en kon er weer een mooi bedrag op de rekening bij geschreven worden voor gebruik bij de projecten.
Door het jaar heen waren dit de activiteiten:

 • Bridgedrive.
 • 3 Teutenmarkten.
 • Afrikaanse thema-eet avond over Gambia i.s.m. Wereldwinkel Deurne.
 • Kerstmarkt met verkoop enveloppen.

Projecten
De in 2016 met hulp van Wilde Ganzen in gang gezette projecten hebben in 2017 goede voortgang gemaakt.

 • Sander’s Clinic
  Bevallingsziekenhuis in Sinchu Baliya, hier is door Stichting Bouwen hard gewerkt aan de nieuw en verbouw. Momenteel is de bouw overgedragen aan de gemeente en kan men gaan beginnen met de inrichting van de clinic.
  Voor deze inrichting is in de loop van de afgelopen jaren veel medisch materiaal door onze stichting naar Gambia verstuurd. Vrijwilligers die de nieuwbouw van de clinic al hebben bewonderd zijn zeer lovend over wat zij gezien hebben.

 • Edward Francis Small Teaching Hospital
  Opleidingsziekenhuis in Banjul waar veel operaties worden uitgevoerd. In de eerste fase van dit grote project is de Ok afdeling helemaal gerenoveerd. Ook deze sloop en bouw werkzaamheden zijn uitgevoerd door stichting bouwen.
  Door bemiddeling van Hart voor Gambia is vanuit Nederland een niersteenvergruizer naar Banjul verstuurd. Hiervan wordt met succes al volop gebruik gemaakt. Met steun van Stichting Salem is vanuit Senegal een couveuse naar het ziekenhuis verzonden. Er is vanuit Namen (B) een volle container medisch materiaal verstuurd door Ziekenhuis zonder Grenzen; dit werd in Banjul enthousiast ontvangen.
  Voor meer informatie over deze projecten zie: www.hartvoorgambia.nl

Vrijwilligers
Deze projecten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder hulp van al onze sponsoren waarvoor wij hun heel dankbaar zijn. Zonder hun hulp door goederen of financieel, zou dit alles niet mogelijk zijn. Ook onze vrijwilligers zeggen wij veel dank voor hun onmisbare hulp bij activiteiten zoals containers laden, op markten de kramen bemannen en het opstarten en begeleiden van projecten in Gambia.

Algemeen
Op het afgelopen jaar terugkijkend mogen we spreken van weer een succesvol jaar voor The Heart for Gambia Foundation. Natuurlijk is het onvermijdelijk dat er ook tegenvallers waren in dit jaar. Werken met zoveel verschil in cultuur en de grote afstand Nederland – Gambia zorgde ook dit jaar voor situaties waarin onbegrip en onduidelijkheid soms niet te vermijden waren. Door overleg en begrip voor elkaar kon in veel gevallen een oplossing gevonden worden. Een jaar waarin weer veel gebeurd is en we de bevolking van Gambia hebben kunnen helpen met onze aandacht en in materiele zin. Ook dit jaar is weer gebleken dat communicatie en overleg een belangrijk maar ook moeilijk punt is in de omgang met elkaar. Het voornemen is zeker aanwezig om hier samen aan te blijven werken.  Voor ons als stichting waren er vele leermomenten in positieve en negatieve zin. We hebben elkaar en de mensen in Gambia weer wat beter leren kennen. Al met al genoeg redenen om op deze manier door te gaan, met hulp van de vele mensen waar we nu mee mogen werken zal dat hopelijk lukken.

Bergeijk,
maart 2018

Franca Arts,
The Heart for Gambia Foundation
Secretaris