Verantwoording

Jaar Jaarverslag Financieel Jaarverslag  
2020 download download  
2019 download download  
2018 download download  
2017 download download  
2016 download download  
2015 download download  
2014 download download  
2013 download download  
2012 download download  
2011 download download  

 

Jaarverslag over 2020 van de secretaris.

Bestuur:
Door het uitbreken van de coronacrisis zijn er slechts 2 vergaderingen geweest in 2020. Wel is er veel contact geweest met de bestuursleden onderling door middel van telefoon en mail.
Het bestuur heeft Ton Buelens gevraagd als lid in het bestuur zitting te nemen. Ton komt regelmatig in Gambia en heeft daar samen met zijn vrouw Yvonne enkele privé projecten. Ton heeft toegezegd plaats te willen nemen in het bestuur.
In maart heeft Antoon Reijnders laten weten te willen gaan stoppen met zijn werk als adviseur voor de stichting. Zo’n 10 jaar heeft Antoon ons goede adviezen gegeven waar het ons werk in en voor Gambia betrof. En het bleef niet bij advies, Antoon heeft meerdere malen daadwerkelijk meegewerkt aan verschillende projecten in Gambia. Antoon wil zijn tijd gaan besteden aan de vele andere activiteiten die zijn belangstelling hebben. Het bestuur zal de inbreng van Antoon tijdens de vergaderingen zeker gaan missen maar we zijn hem erg dankbaar voor zijn adviezen en aandacht. Wel heeft hij toegezegd de website te willen blijven verzorgen zoals hij eerder ook deed. Dit verdient onze waardering.

Vrijwilligers:
Doordat veel activiteiten die voor 2020 gepland stonden door corona niet door konden gaan hebben we helaas weinig beroep op onze vrijwilligers hoeven doen. De vrijwilligers bijeenkomst die al helemaal georganiseerd was voor 4 april moest worden afgezegd en de 5 markten waaraan we zouden deelnemen gingen ook niet door.
Op 11 maart kregen we vanuit Gambia het nieuws van het overlijden van Seedy Nije te horen. Seedy overleed aan de hartproblemen waar hij al langer last van had. Seedy heeft veel voor de stichting gedaan. Hij onderhield veel contacten tussen Gambia en het bestuur van Hart voor Gambia. Bij de opening van de Sander’s Clinic in 2019, die in zijn woonplaats Sinchu Baliya, staat was hij aanwezig.

Opslag en logistiek:
Het vinden van een goede opslag bleek moeilijker dan gedacht. Toen we uiteindelijk een opslag gevonden hadden in Hoogeloon hebben we onszelf de vraag gesteld hebben we nog wel een opslag nodig? Opslaan van goederen is toch jaarlijks een flinke kostenpost en zoveel spullen als in het verleden hebben we niet meer. Hierbij komt ook dat wij als vrijwilligers ook een jaartje ouder worden. We hebben besloten alle spullen uit de container die we nu huren naar Gambia te versturen met Goods4Afrika  De benodigde kraamspullen vinden een plaats bij bestuursleden thuis. Wat er nodig is voor een project versturen we vanuit hier naar Gambia.In Gambia kunnen we dingen als schoolmeubels laten maken of spullen daar kopen zodoende heeft de Gambiaanse bevolking er nog de inkomsten van.

Projecten:

  • Sander’s Kliniek
    Eerder werd al gesproken over een onderhoudscontract met Stichting Bouwen Gambia. Dit is in gang gezet en er hebben inmiddels al 2 controles plaatsgevonden. Er werden wat kleinere mankementen gevonden aan licht- en waterinstallaties. Door SBG is dit in orde gemaakt. Bij de onderhoudsbeurt bleek wel dat de verloskamer niet in gebruik is. Reden hiervan is volgens de verpleegkundigen dat er geen ambulance ter beschikking is voor vervoer van zwangere vrouwen naar de kliniek. Bij de opening in 2019 is door de overheid toegezegd dat er een ambulance zou komen maar tot op heden is dat nog niet gebeurd: helaas!

  • Ziekenhuis Edward Francis Banjul
    In maart 2020 zijn de vrijwilligers Marijke en Eline uitgenodigd om met het bestuur te praten over de financiële stand van zaken met betrekking tot het Hospitaal in Banjul. Nadat alles inzichtelijk was gemaakt bleek er voldoende geld te zijn om met fase 4 te beginnen. Fase 4 is nu in deel 4a en 4b opgesplitst. Fase 4a is in 2020 opgestart. Doordat ook Gambia te maken heeft met het coronavirus zal alles niet zo snel verlopen als andere jaren. Ook bij deze fases van dit grote project mogen we weer rekenen op de steun van Wilde Ganzen en velel andere sponsoren. Eerder  genoemde vrijwilligers hebben contact gezocht met Dokter Oei, hij is werkzaam als gynaecoloog in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Deze arts heeft met zijn team een stichting Training For Live. Website: info@trainingforlive.nl Zij helpen in ontwikkelingslanden met voorlichting en training aan verloskundigen en studenten. Voor dit doel worden hulp en trainingsmaterialen naar landen waar dit nodig is verstuurd. Ook vanuit Gambia was hiervoor belangstelling en na verschillende contacten tussen Marijke, Eline en Dr. Oei is er half november een uitgebreid pakket met onder andere trainingspoppen en de daarbij behorende attributen naar het Edward Francis ziekenhuis verstuurd.
  • Project school voor doven en slechthorenden
    Al in 2019 zijn we gestart om meer informatie vanuit Gambia te krijgen om duidelijkheid te krijgen over dit project. Dit bleek niet eenvoudig omdat het lastig was contact te krijgen met de juiste mensen. Eigenaren van de grond wilden dat de stichting de grond zou kopen en er zou vanaf het begin iemand moeten zijn die toezicht kon houden op bouw en materialen. Ook bleek het te gaan over slechts een klein aantal leerlingen waarvoor men wel erg veel faciliteiten wilde hebben. Al met al niet echt haalbaar, mede doordat er in verband met de crisis niemand naar Gambia kan gaan om persoonlijke contacten te leggen. Nu zijn er voorzichtige plannen om als volgend project een technische school in Brikama te gaan helpen met opknappen en uitbreiden van hun school.

Financiën:
Doordat we geen deel hebben kunnen nemen aan de markten zijn onze inkomsten helaas ook aanzienlijk lager dan in 2020: helaas! Daar staat tegen over dat er weinig geld uitgegeven is aan projecten wat natuurlijk ook jammer is. Hopelijk kunnen we voor volgend jaar meer inkomsten krijgen uit activiteiten die we op kunnen zetten.

Algemeen:
Het jaar 2020 werd vooral gekenmerkt door het coronavirus wat zoals in veel andere landen ook  toesloeg in Gambia en Nederland. Hierdoor hebben we veel activiteiten niet uit kunnen voeren wat dan weer als gevolg had dat we ons gezicht minder konden laten zien en we inkomsten mis gelopen zijn. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd de contacten met het bestuur en onze mensen in Gambia te onderhouden.
We hopen vooral in 2021 weer een project te kunnen starten in Gambia en hiervoor fondsen te kunnen gaan werven.
De stichting dankt alle vrijwilligers en Stichting Bouwen Gambia en zeker ook de Wilde Ganzen. Ook zij hebben ons ook dit jaar weer met goede raad en daad bijgestaan bij onze werkzaamheden voor Gambia.

Bergeijk 16 januari 2021
Franca Arts
secretaris Hart voor Gambia.