Verantwoording

Jaar Jaarverslag Financieel Jaarverslag  
2019 download download  
2018 download download  
2017 download download  
2016 download download  
2015 download download  
2014 download download  
2013 download download  
2012 download download  
2011 download download  

 

Jaarverslag over 2018 van de secretaris

Bestuur
Samenstelling van het bestuur is onveranderd, er is nog steeds een vacature voor een lid. Het bestuur heeft dit jaar 5 keer vergaderd en verder is er zeer regelmatig telefonisch of via mail, contact met elkaar.

12,5 jarig bestaan stichting Hart voor Gambia
In mei 2018 bestond de stichting 12,5 jaar. Binnen het bestuur is uitvoerig gediscussieerd over de viering hiervan, uiteindelijk zijn de gemaakte plannen niet doorgegaan in verband met de hoge kosten die deze met zich mee brachten. Ook bleek dat niet alle bestuursleden op de geplande datum aanwezig konden zijn voor de viering.

Vrijwilligers
De stichting beschikt over een 30-tal vrijwilligers, velen hiervan zijn door het jaar heen beschikbaar voor activiteiten waarvoor zij gevraagd worden. Dit betekent dat er mensen zijn die elkaar niet regelmatig treffen bij de verschillende gelegenheden. Om hen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten zijn er plannen om een bijeenkomst te organiseren hiervoor. Het is de bedoeling om bij interesse, hiervan een jaarlijks terugkerende activiteit te maken.

Wet persoonsgegevens 
Op onze website is een document geplaatst, waarin de privacy van mensen die bij de stichting betrokken zijn, beschreven staat.

Projecten

  • Sander’s Clinic
    Deze is in Sinchu Baliya gebruik genomen; men is daar erg tevreden over de bouw/verbouw. Als laatste is daar door Stichting Bouwen een warmwatervoorziening aangelegd van het geld dat voor het project nog beschikbaar was. Voor de officièle opening is geld beschikbaar evenals voor bruikbare apparatuur voor gebruik in de kliniek. Dit gaat bekostigd worden van geld dat geschonken is bij de crematie van Sander Arts.

  • Edward Francis Small Teaching Hospital Banjul
    Fase 1 is daar uitgevoerd en betaald.
    Fase 2 is nog lopend, heeft goedkeuring van Wilde Ganzen.
    Fase 3 gaat de verbouw van de operatie kamer ruimte worden. Sponsorgeld hiervoor komt binnen.

Samenwerking met andere stichtingen
Een stichting uit Valkenswaard die ontwikkelingswerk in Guinee doet heeft contact met ons gezocht. De voorzitter van deze stichting heeft laten weten dat zij spullen in opslag hebben, zijn de vraag was of wij deze spullen willen hebben voor verzending naar Gambia. Er lopen momenteel nog activiteiten voor de realisatie hiervan. Twee bestuursleden zijn in September naar een bijeenkomst geweest van de Vereniging stichtingen Gambia. Deze dag werd door hun als nuttig en leerzaam ervaren.

Loods en verzending containers
Afgelopen jaar zij er weer 4 containers door ons naar Gambia verstuurd. Een daarvan was in samenwerking met een andere stichting, zij hebben tegen betaling hun spullen meegestuurd naar Gambia. In november zocht een stichting uit België contact met ons ,zij wilden 150 fietsen naar Gambia versturen, we hebben contact opgenomen met onze NGO om voor een goede aankomst in Gambia te zorgen. De container met fietsen is aangevuld met kleding, ter beschikking gesteld door Wereld missie hulp, vertrokken vanuit Boechout (B). Eind van het jaar liet de eigenaar van onze opslag in Hapert weten dat zij in verband met uitbreiding van hun werkzaamheden, het deel van de loods dat wij mochten gebruiken zelf nodig gaan hebben. Wij moeten uit gaan kijken naar andere opslag voor onze spullen. Heel veel dank gaat uit naar de Familie Saris, die ons 10 jaren lang, deze ruimte kosteloos en in goede samenwerking heeft laten gebruiken.

Financiën
Voor de diverse projecten in dit jaar is voldoende geld binnengekomen uit donaties en activiteiten. We zijn tevreden over het financiële verloop van 2018. De BIS regeling heeft gunstig gewerkt en bijgedragen aan de inkomsten.

Activiteiten
Afgelopen jaar waren er weer de vaste activiteiten met als doel geld in te zamelen en de naamsbekendheid van de stichting in stand te houden. We blijven hiervoor nieuwe wegen en manieren zoeken.

Algemeen
2018 was over het algemeen een rustig jaar voor de stichting, projecten die voor dit jaar gepland stonden lopen nog of zijn afgerond. Tijd dus voor nieuwe projecten in het komende jaar. Omdat we zoveel mogelijk zekerheid willen hebben over het slagen van een aangenomen project gaan we advies hierover vragen aan de NGO in Gambia, zij kennen situaties en weten het beste waar en hoe onze hulp daarbij nodig is, en goede kans van slagen maakt. Wij blijven vanuit Nederland ons best doen geld en goederen te verzamelen voor projecten, en dit op goede manier in Gambia te laten gebruiken.

 

Bergeijk, 9 januari 2019
Franca Arts,
secretaris