Verantwoording

Jaar Jaarverslag Financieel Jaarverslag  
2022 download download  
2021 download download  
2020 download download  
2019 download download  
2018 download download  
2017 download download  
2016 download download  
2015 download download  
2014 download download  
2013 download download  
2012 download download  
2011 download download  

 

Jaarverslag 2021 | Stichting Hart voor Gambia

Bestuur:

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Cees van de Ven | Voorzitter

Ton van Beek | Logistiek

Aart Vooren | Penningmeester

Ton Buelens | Lid

Franca Arts | Secretaris

Daar de coronacrisis ons nog steeds beperkingen oplegt heeft het bestuur weer weinig samen kunnen vergaderen in 2021. Wel is er zeer regelmatig mail en telefonisch overleg geweest onderling. Ook het contact met andere vrijwilligers heeft helaas op een lager pitje moeten staan.

 

Projecten:

Edward Francis ziekenhuis Banjul:

Hier is wel voortgang geboekt maar ook daar heeft men last gehad van corona maar toch is het Stichting Bouwen gelukt op aangepaste manier door te werken.

Fase 4a is klaar en 4b die is begroot als personeelsruimte en kleedkamer, hiervoor worden plannen gemaakt voor de uitvoering. Wilde Ganzen heeft toegezegd te willen helpen met het geld.

 

Training For Live:

Voor het project dat 2 van onze vrijwilligers, Marijke en Eline, hebben opgepakt  Training For Live, zal Dr. Oei een Gynaecoloog uit Eindhoven, waarschijnlijk volgend jaar, met een team naar Gambia gaan.

Het is de bedoeling dat zij voorlichting en training gaan geven in het Edward Francis ziekenhuis over veilig bevallen. Materiaal hiervoor, waaronder een oefenpop is eerder al naar Gambia verstuurd.

 

Samsang school Brikama:

Er is voorzichtig gesproken over een nieuw aan te nemen project, dit zou een technische school kunnen gaan worden de Samsang school in Brikama Gambia. Men heeft daar te kampen met een dak dat lek is.

Er zijn nogal wat vragen en onduidelijkheden wat betreft financiën en precieze plannen tot nu toe. Zij vragen ver en nieuwbouw van hun school met ruimte voor automotive activiteiten.

Er wordt gewerkt aan een projectplan en een begroting. We vragen Maarten van Stichting bouwen Gambia ter plaatse te gaan kijken en ons te rapporteren.

 

Logistiek:

In Deurne zijn door verschillende mensen computers ingezameld en verzendklaar gemaakt voor Gambia. Heel fijn zo’n initiatief!

Ze zijn in ontvangst genomen door de Samsang school in Brikama, men heeft laten weten er blij mee te zijn, helaas zijn geen foto’s meegestuurd.

Deze verzending is verstuurd met het bedrijf Goods voor Afrika, de ervaring hiermee is goed te noemen. Er is weinig verschil in de verzendkosten tussen Goods4afrika en Goods4gambia. Wel haalt Goods4gambia spullen gratis op als het meer dan 20 dozen betreft.

 

Vrijwilligers:

Buiten de vrijwilligers in het  bestuur hebben we ook dit jaar weinig een beroep hoeven/kunnen doen op onze vrijwilligers.

Gekeken naar de sterk verminderde activiteiten hebben we momenteel wel voldoende vrijwilligers die ons willen helpen bij werkzaamheden zodra dit gezien corona weer kan en mag.

 

Financiën:

Doordat er geen activiteiten konden zijn in dit coronajaar hebben we ook weinig activiteiten die geld opleveren kunnen ondernemen. Toch is de financiële stand van zaken van de stichting goed te noemen.

Geen markten bridgedrive of Afrikadagen helaas, hierdoor kan ook onze naamsbekendheid zijn vermindert, hopelijk kunnen we in 2022 onze activiteiten weer oppakken!

 

Algemeen:

Uit dit verslag is duidelijk gebleken dat ook dit jaar de coronapandemie ons nadelig heeft beziggehouden.

Gelukkig zijn de mensen die betrokken zijn bij onze stichting in Nederland gezond door de crisis gekomen.

Vanuit Gambia waren de berichten niet altijd even duidelijk maar van diverse kanten zijn er berichten geweest van slachtoffers als gevolg van corona.

Ook de activiteiten van Stichting bouwen Gambia en Wilde Ganzen hebben te lijden gehad van de corona pandemie.

We hopen in het jaar 2022 onze werkzaamheden weer op te kunnen pakken en van ons nieuwe schoolproject in Brikama samen iets moois te kunnen maken!

Alle mensen die zich afgelopen jaar weer hebben ingezet voor onze stichting, veel dank daarvoor!!

 

Franca Arts,

Secretaris Stichting Hart voor Gambia.

Bergeijk, 1 Maart 2022