Bestuur NGO

Wat is een NGO?
Een NGO is een Niet Gouvernementele Organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich richt op een maatschappelijk belang. Het is een stichting zonder een winstoogmerk, die zich inzet voor o.a. milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of mensenrechten. Een NGO is dus géén overheidsinstelling. Het is een non-profit organisatie die werkt met vrijwilligers en geld krijgt van donateurs. Een NGO kan wel gesprekpartner zijn voor de overheid. Bijvoorbeeld voor advies of bemiddeling bij problemen met kinderarbeid of mensenrechten.
De NGO van The Heart for Gambia Foundation richt zich primair op het ontwikkelingsland Gambia en de daarmee samenhangende ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. Bekende voorbeelden van een NGO zijn Greenpeace, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling, UNICEF Nederland en … die van The Heart for Gambia Foundation natuurlijk.

Bestuur van onze NGO in Gambia:

Directeur Bruno Toupan
Accountant Ernst Mendy
Adviseur Joseph Karbo

 

Bestuur NGO: (v.l.n.r.) Ernst Mendy, Bruno Toupan en Joseph Karbo