Stichtingsbestuur

Voorzitter Cees van de Ven
Secretaris Franca Arts
Penningmeester Aart Vooren
Hoofd Logistiek Ton van Beek
Lid Ton Buelens