ANBI

The Heart for Gambia Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften komen hierdoor in aanmerking voor belastingaftrek.
Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Zo zijn onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen geen Algemeen Nut Beogende Instellingen.

ANBI gegevens per 24-11-20

Datum:      01-01-2008
Naam:       The Heart for Gambia Foundation
Plaats:       Bergeijk
RSIN:          8172.82.555

Speerpunten uit het vigerende beleidsplan

  • Beleidsmatige aanpak sponsorwerving
  • Uitbreiding vrijwilligersnetwerk van de stichting
  • Realisatie fase IV renovatie OK-Complex Edward Francis Hospital in Banjul
  • Nieuwbouw Dovenschool Janjanburreh
  • Haalbaarheidsonderzoek Waterproject North Bank
  • Intensivering samenwerking Wilde Ganzen

Goed om te weten

  • De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris.
  • De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de penningmeester.
  • Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding van de stichting.
  • De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze website.