ANBI

The Heart for Gambia Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften komen hierdoor in aanmerking voor belastingaftrek.
Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Zo zijn onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen geen Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Onderstaand onze ANBI gegevens per 01-07-19:

Naam:  The Heart for Gambia Foundation
RSIN:     8172.82.555

Speerpunten uit het vigerende beleidsplan:

  • Beleidsmatige aanpak sponsorwerving
  • Uitbreiding vrijwilligersnetwerk van de stichting
  • Realisatie fase III renovatie OK-Complex Edward Francis Hospital in Banjul
  • Nieuwbouw Andrew Mensa School
  • Haalbaarheidsonderzoek Waterproject North Bank
  • Intensivering samenwerking Wilde Ganzen