Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de gehele EU dezelfde privacy wetgeving. De AVG kent een verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat The Heart for Gambia Foundation moet kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens aan de regels van de AVG voldoet. Ook moet The Heart for Gambia Foundation kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. The Heart for Gambia Foundation  is hierop volledig ingericht.
Meer weten? Download de Privacy Verklaring