€ 11.500,- van het Durability Fund

10-11-19: “Het bestuur van onze Stichting heeft besloten uw project ‘Renovatie van het OK-Complex in het Edward Francis Small Teaching Hospital te Banjul’ te ondersteunen met een bedrag van € 11.500,-” Deze zin is onderdeel van de brief die wij op 8 november jl. van de Stichting Global Durability Fund mochten ontvangen.

Met deze donatie wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de verdere afronding van eerdergenoemd renovatie project. Bestuur en vrijwilligers van The Heart for Gambia Foundation zijn de Stichting Global Durability Fund dan ook zéér erkentelijk voor hun bijdrage. Wij zullen hen dan ook nadrukkelijk op de hoogte houden van de voortgang van dit project