Brikama Saamasang School

04-07-21: Het bestuur van The Heart for Gambia Foundation start een nieuw project op !!

Het betreft de renovatie / (ver)nieuwbouw van de Saamasang Technical Upper Basic & Senior Secondary School in Brikama. Dit is een oud schoolgebouw uit de koloniale tijd -waar eerder de  voormalige Gambiaanse president Jawarra nog gewoond schijnt te hebben- dat tevens dienst doet als bibliotheek, keuken en naaiatelier.

De school wordt vanaf 2015 geleid door Mr. Baldeh en telt ongeveer 754 leerlingen waarvan ca. 80% vrouwelijk is. De leerlingen doen vanaf hun 12e jaar een 6-jarige opleiding bestaande uit 3 jaar Upper Basic School gevolgd door 3 jaar Technical Basic School. De technische vakken die gegeven worden zijn metaalbewerking, houtbewerking, elektriciteitsleer, autotechniek, chemie, landbouw, food & nutrician, technisch tekenen en kleermakerij. Deze vakken worden in kleine groepjes gegeven omdat er in de lokalen onvoldoende ruimte is voor alle leerlingen.

De Gambiaanse overheid betaalt wel de leraren en het lesgeld van de leerlingen, maar levert geen bijdrage aan alle gebouwgebonden kosten. Het vervangen van de daken van alle gebouwen heeft prioriteit en er is bovendien behoefte aan een eigen schoon drinkwater voorziening middels een te boren waterput en een aan te leggen waterinstallatie op zonne-energie. Dit om straks tuinieren zonder al te hoge kosten mogelijk te maken. Bovendien is er behoefte aan meer toiletten.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de wat oudere leerlingen straks meewerken om werkervaring op te doen.

Benieuwd waar de Brikama Saamasang Technical Upper Basic & Senior Secondary School ligt?
Kijk op de de H4G – PROJECTKAART