De bevolking van Gambia

De bevolking van Gambia is afkomstig van vele volkeren, ieder met hun eigen cultuur en taal. Deze stammen komen niet alleen in Gambia voor, maar in praktisch alle West-Afrikaanse landen. Er leven in Gambia ongeveer vijftien verschillende stammen die ca. 30 verschillende talen spreken.

Volkstammen Percentage van de bevolking Vestigingsplaatsen
Mandinka 40 % in gehele land
Fula 13 % oostelijk van Soma
Wolof 12 % in het westen en noorden
Jola 8 % zuidelijk van Soma
Serahuli  –
Serer  –
Tukulor  –