Dovenschool Janjanbureh

09-01-20: In de bestuursvergadering van vrijdag 22 november 2019 heeft het bestuur van The Heart for Gambia Foundation besloten in 2020 een nieuw project op te starten. Het betreft de nieuwbouw van een school voor doven en slechthorenden in Janjanbureh (het voormalige Georgetown) op de North Bank. Father Bruno Toupan, directeur van onze NGO in Gambia, heeft hiervoor medio 2019 een werkbezoek afgelegd en hieruit voortvloeiend het H4G-bestuur positief geadviseerd. Inmiddels is er al een klein projectbudget beschikbaar. In dit licht zal de komende periode de sponsorwerving in het teken staan van dit project. Realisatie zal geschieden in samenspraak met Wilde Ganzen, Stichting Bouwen en … onze vrijwilligers natuurlijk. Logistiek gezien is dit een enorme uitdaging. Alle materieel moet namelijk eerst vanuit de haven in Banjul met de veerboot over de 5 km brede Gambia-rivier naar Barra gevaren worden, om van daaruit met behulp van krakkemikkig transportmaterieel over onverharde wegen naar Janjanbureh vervoerd te worden.


“Gun de dove kinderen hun eigen gebaren”