€ 1.000,- voor Heart for Gambia

01-10-18: Vandaag ontving The Heart for Gambia Foundation onderstaande brief:

In zijn verklaring van 27 september jl. heeft het Bestuur besloten uw project te ondersteunen met een bedrag van € 1.000,-. Het geld zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Het Bestuur vindt het niet in het belang van de Sichting om zijn donaties in de openbaarheid te brengen. Ik verzoek u deze keuze te respecteren en in uw uitingen (website, nieuwsbrieven etc.) zo veel mogelijk als anoniem te behandelen.

Het Bestuur wenst u veel succes met uw werkzaamheden.

Met vriendelijuke groeten,
De Rentmeester

Op 5 oktober jl. is het toegezegde bedrag bijgeschreven op onze bankrekening.

Het bestuur van The Heart for Gambia Foundation is zeer erkentelijk voor deze gulle gave. Het  geschonken bedrag zal worden toegevoegd aan het budget voor de renovatie van het OK-complex in het Edward Francis Small Teaching Hospital te Banjul.