€ 10.000,- van Stg. De Hoop

14-03-19: Wij kregen vandaag een heel goed bericht: een schenking van € 10.000,- van de WM de Hoop Stichting. Deze stichting is in 1977 opgericht door Jan de Hoop, zoon van Willem Meindert de Hoop. W.M. de Hoop was een bijzonder mens die zich zijn leven lang heeft ingezet voor het welzijn van de medemens. Onder meer als ondernemer, door zijn inzet voor de hervormde kerk en als commandant van de (vrijwillige) regionale brandweer is zijn betrokkenheid en inzet een inspiratiebron geweest voor velen. Het logo van de stichting is een afbeelding van het beeld dat in het centrum van Uithoorn staat, gemaakt door Kees Verkade.

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft op basis van de christelijke levensbeschouwing van de naamgever ten doel het vreedzaam samenleven en/of het fysieke danwel geestelijke welzijn van de mens te bevorderen. De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:

  • het eenmaal per jaar toekennen van donaties
  • het van tijd tot tijd toekennen van de “Willem Meindert de Hoop” prijs
  • het verlenen van steun, die naar het oordeel van het bestuur nuttig wordt geacht.

 Hierbij kan onder meer gedacht worden aan (groepen van) personen die:

  • activiteiten verrichten ter bevordering van het vreedzaam samenleven
  • een uitvinding hebben gedaan of een belangrijke vooruitgang hebben verwezenlijkt
  • een bijdrage hebben geleverd:
   • op religieus gebied waardoor de mensen elkaar beter hebben leren begrijpen
   • tot het lenigen van nood, ontstaan ten gevolge van een catastrofale toestand, waar ook ter wereld
   • op cultureel, maatschappelijk of wetenschappelijk terrein.

De toegekende gelden worden aangewend ten gunste van het doel, waarvoor de persoon of instelling zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

W.M. de Hoop handelt middels “handjeklap” met een kaasboer over de prijs.