€ 10.000,- van Stg. Perspectiva

22-07-18:  Afgelopen week ontvingen wij onderstaand bericht van Stichting Perspectiva.

“Op 30 mei jl. heeft The Heart for Gambia Foundation een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning ten behoeve van het project “Renovatie van de operatieafdeling van het Edward Francis Small Teaching Hospital” in Gambia.
De (bestuurs)leden van stichting Perspectiva hebben deze aanvraag beoordeeld en met genoegen kan ik u meedelen dat de stichting jullie aanvraag zal honoreren door een bedrag van € 10.000,- (tien duizend euro) beschikbaar te stellen. De leden van de stichting waren het erover eens dat het een goed doordacht en zeer nuttig project betreft.
Wij hopen dat we hiermee een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven van de mensen in Gambia en wensen u en uw team veel succes met het project.”

Stichting Perspectiva heeft als doelstelling het geven van financiële ondersteuning aan projecten of initiatieven die tot doel hebben de levenssituatie van de medemens te verbeteren. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op 3 speerpunten:

  • gezondheid
  • kinderen
  • onderwijs

De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van giften aan projecten binnen deze speerpunten. De projecten die de stichting ondersteunt kunnen zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden. 

The Heart for Gambia Foundation is Stichting Perspectiva uitermate erkentelijk voor deze gulle gave.