€ 10.000,- van Stichting Salem

07-11-19: Op 22 september jl. heeft The Heart for Gambia Foundation van Stichting een schenking van € 10.000,- ontvangen. Deze schenking wordt geoormerkt voor de renovatie van het OK-complex in het Edward Francis Small Teaching Hospital te Banjul.
Wij zijn de gulle gever zéér erkentelijk voor deze geweldige bijdrage !!

Stichting Salem Ermelo nog steeds ‘springlevend’