€ 14.000,- voor Hart voor Gambia

09-11-19: Op 22 september jl. kregen wij de toezegging voor een donatie van € 14.000,- binnen van de Stichting Zorg en Zekerheid.
Stichting Zorg en Zekerheid stimuleert en financiert projecten ter verbetering van de gezondheidszorg in de meest brede zin. Vanuit die visie ondersteunt Stichting Zorg en Zekerheid projecten in kansarme ontwikkelingslanden. Op die manier dragen zij bij aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en innovatie van de gezondheidszorg voor iedereen. Genoemd bedrag zal worden toegevoegd aan het projectbudget voor de renovatie van het OK- Complex in het Edward Francis Small Teaching Hospital te Banjul.
De Heart for Gambia Foundation heeft deze donatie met veel enthousiasme ontvangen en is Stichting Zorg en Zekerheid zeer erkentelijk voor hun geweldige bijdrage.

Meer weten? Klik op Stichting Zorg en Zekerheid