€ 20.000,- voor Heart for Gambia

11-03-17: Vandaag heeft The Heart for Gambia Foundation een schenking van € 20.000,- ontvangen. Deze schenking is (vooralsnog) anoniem en geoormerkt voor de renovatie van het OK-complex in het Edward Francis Small Teaching Hospital (voorheen: Royal Victoria Teaching Hopital) in Banjul. Dit H4G-project kent drie fasen:

  1. Fondsweving
  2. Uitvoering
  3. Rapportage & Afsluiting

Op dit moment bevindt het project zich in de fase van Fondswerving en wordt Uitvoering voorbereid. Concreet betekent dit dat zowel de totale projectomvang als de fasering in de realisatie nader geduid worden.
Wij zijn de gulle gever zéér erkentelijk voor deze geweldige bijdrage !!