€ 5.000,- van Salem voor H4G

22-04-17: Hoera !!  Wij ontvingen zojuist een brief van Stichting Salem Ermelo: € 5.000,- voor de aanschaf van een couveuse. De couveuse zal worden ingezet op de Afdeling Neonatologie en Kindergeneeskunde van het Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul.

De doelstelling van Stichting Salem Ermelo is het bevorderen van de gezondheidszorg in de gehele weereld. Onder gezondheidszorg wordt door het bestuur van de stichting verstaan het (doen) verplegen, verzorgen en behandelen van zieken, alsmede initiatieven die de bevordering van de gezondheidszorg ten doel hebben, waaronder pro-actief optreden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door met financiële middelen te helpen waar geen helper is. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Namens bestuur en vrijwilligers van The Heart for Gambia Foundation: hartelijk dank voor deze gulle gave !!

Salem: ‘Steunt Medische Projecten Wereldwijd’