€ 5.000,- voor Heart for Gambia

21-04-17: Vandaag bereikte ons het fantastische nieuws dat de Stichting JONG een bedrag van € 5.000,- ter beschikking stelt aan The Heart for Gambia Foundation.  Dit bedrag is vooralsnog geoormerkt voor de Afdeling Neonatologie en Kindergeneeskunde van het Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul.

Stichting JONG is in 1988 ontstaan uit het samengaan van enkele instellingen en heeft in de loop van de jaren via giften en legaten een kapitaal opgebouwd waarmee zij projecten ondersteunt door middel van schenkingen.

Stichting JONG richt zich op het gehele veld van de kind- en jeugdzorg. Daarbij wordt met name gedacht aan jeugdhulpverlening, speciaal onderwijs, en (geestelijke) gezondheidszorg en zorg voor gehandicapten. Doel van deze zorg is het bereiken van een goed evenwicht tussen lichamelijke, geestelijke en sociale gesteldheid, waarmee aangesloten wordt op de definitie van UNICEF. Als dit evenwicht verbeterd kan worden met financiële steun, kan Stichting JONG bijspringen. De stichting staat open voor alle jongeren van 0 tot 19 jaar: er wordt geen onderscheid gemaakt naar geloof, afkomst of woonplaats.

Stichting JONG: hartelijk dank voor deze geweldige bijdrage !!