€ 10.000,- per jaar voor H4G

28-11-18: Een Familiestichting, die graag anoniem wil blijven, gaat The Heart for Gambia Foundation jaarlijks een bedrag van € 10.000,- schenken.

Genoemd bedrag zal door het bestuur van H4G telkenmale aan een nieuw project worden gekoppeld. Voor 2019 zal derhalve € 10.000 worden toegevoegd aan het projectbudget voor het nieuw op te starten project, dat binnen het bestuur de voorlopige werknaam “Schooltje voor doven en slechthorenden” heeft gekregen.

Het bestuur van The Heart for Gambia Foundation dankt deze Familiestichting van ganser harte voor deze structurele jaarlijkse bijdrage.