Hoe kunt u ons helpen?

  • door éénmalig een bedrag over te maken
  • door ons een machtiging te geven voor een regelmatige bijdrage *) 
  • door de stichting op te nemen in uw nalatenschap
  • door goederen of diensten beschikbaar te stellen
  • door uzelf aan te melden als vrijwilliger
  • door ons suggesties te doen voor een andere wijze van hulp

*) Download hier het machtigingsformulier.

The Heart for Gambia Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling. Uw giften komen daardoor in aanmerking voor belastingaftrek.

IBAN-nummer: NL 74 RABO 0129172944 t.n.v. Stichting The Heart for Gambia Foundation.