In Memoriam Sander Arts

IN MEMORIAM

Sander Arts

Oprichter en Voorzitter van The Heart for Gambia Foundation

Het bestuur van The Heart for Gambia Foundation stelt u er van in kennis dat op 19 september 2016 onze zeer gewaardeerde oprichter en voorzitter van de stichting op 66-jarige leeftijd is overleden. Bestuur en vrijwilligers van The Heart for Gambia Foundation zullen de activiteiten van de stichting vol overgave blijven voortzetten, indachtig de passie en gedrevenheid die Sander uitstraalde

Het Bestuur