Onderhoud Sander’s Clinic

18-01-20: Teneinde te waarborgen dat Sander’s Clinic te Sinchu Baliya in een keurige staat blijft, heeft The Heart for Gambia Foundation bij Stichting Bouwen een onderhoudsovereenkomst afgesloten. Concreet betekent dit dat Sander’s Clinic twee keer per jaar grondig wordt ge├»nspecteerd. Naast de algehele staat wordt hierbij dan specifiek gecontroleerd op onderstaande punten:

  • Elektrotechnisch: lampen, ventilatoren en stopcontacten
  • Werktuigkundig: kranen, sanitair en afvoeren
  • Bouwkundig: kozijnen en horren

De hieruit voortvloeiende te verrichten werkzaamheden worden door Stichting Bouwen neergelegd in een keurig  inspectierapport.