Samenwerking met Stichting Bouwen

The Heart for Gambia Foundation werkt nauw samen met Stichting Bouwen.
De Stichting Bouwen is een initiatief Eric en Michelle de Ruiter, twee jonge mensen die de keuze hebben gemaakt om hun leven zo in te richten dat zij een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkelingssamenwerking. Met hun bouwkundige en organisatorische kennis steunen zij bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Bij de realisatie van de projecten gaan zij naar het desbetreffende land toe om de projecten uit te voeren in samenwerking met de lokale bevolking. De Stichting Bouwen Nederland biedt deze dienst aan, bij projecten die geïnitieerd worden door andere organisaties en stichtingen.
Belangrijk in hun werk is duurzaamheid, creëren van werkgelegenheid, kwaliteitsverbetering en kennisoverdracht. Op deze manier dragen zij samen met The Heart for Gambia Foundation bij aan een duurzame ontwikkelingshulp.
Stichting Bouwen heeft geen winstoogmerk.

De Stchting Bouwen heeft als doel:

  • het ontwikkelen, coördineren en realiseren van niet-commerciële bouwprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking zoals het bouwen van scholen of ziekenhuizen
  • het adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming van dergelijke projecten
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die voor bovenstaande noodzakelijk zijn

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het inzetten van hun bouwkundige en organisatorische kennis. Door de inzet van deze kennis, kunde en ervaring wordt het afbreukrisico van de omvangrijke bouwprojecten van The Heart for Gambia Foundation drastisch beperkt.

Onze vestigingsmanager in Gambia is bouwkundig ingenieur Paula Wassenberg-Scholtens.
Paula werkt sinds 1 januari 2009 bij Stichting Bouwen. Daarvoor heeft zij in Nederland gewerkt bij een woningbouwvereniging en een meetkundig bureau. Zij heeft de nodige ervaring opgedaan gedurende een bouwproject in Sri Lanka.

Meer weten over duurzaam bouwen in Gambia? Klik op zonsteen