Samenwerking met Wilde Ganzen

Armoede bestrijden kun je niet alleen. Daarom werkt The Heart for Gambia Foundation intensief samen met Wilde Ganzen. Ook Wilde Ganzen is namelijk altijd op zoek naar nieuwe projecten die voor structurele verbetering zorgen. Wilde Ganzen: Klein project, Groot verschil !!

Samenwerking
Zoals gezegd: Wilde Ganzen is ook altijd op zoek naar nieuwe projecten. Gezamenlijke projecten van bevlogen Nederlanders en mensen ter plekke, die voor structurele verbetering zorgen. Daar helpen zij heel erg graag aan mee met kennis, hun netwerk en met geld.
Als een H4G-projectvoorstel door Wilde Ganzen wordt goedgekeurd, verhoogt Wilde Ganzen de door H4G ingebrachte fondsen met 50%. Elke euro is dan dus ineens € 1,50 waard. Dat betekent dat Wilde Ganzen éénderde van het totaal benodigde projectbedrag voor haar rekening neemt. Samen maken we dan van het door ons ingebrachte project een succes.
 
Past een H4G-project bij Wilde Ganzen?
Wilde Ganzen heeft een voorkeur voor projecten die gelijkwaardigheid nastreven voor mannen en vrouwen. Die kinderen een veilige omgeving en goed onderwijs bieden. En die de positie van mensen met een beperking versterken. Om de belangen van deze groepen zo goed mogelijk te behartigen, heeft Wilde Ganzen speciale richtlijnen opgesteld waar de H4G-projecten aan worden getoetst.
 
Samenwerken met de Lokale NGO in Gambia.
Succesvolle ontwikkelingsprojecten hebben één ding gemeen: goed partnerschap met de organisatie ter plekke. In de loop der jaren heeft óók The Heart for Gambia Foundation ervaren hoe belangrijk het is om voldoende rekening te houden met culturele verschillen. Ook moeten de rollen goed verdeeld zijn: onze NGO in Gambia is altijd ‘projecteigenaar’.
 
Projectmanagement
Hoe kun je samen met je lokale partnerorganisatie een project opzetten dat aansluit bij de omgeving en de lokale problemen? En hoe zorg je dat het realistisch is voor jouw mogelijkheden om het te steunen? Met een goede projectmatige aanpak zorgen we er voor dat we samen het leven van onze ‘doelgroep’ een positieve draai geven en een duurzame bijdrage leveren aan structurele verandering.
Een goed begin is het halve werk.
 
Show & Tell
Mensen enthousiast krijgen voor een project is een kunst op zich. Daarbij maken we dan ook graag gebruik van de communicatie- en fondsenwervingstips van Wilde Ganzen.
 
Evalueer – na afloop én tussentijds
School gebouwd, put geslagen? Ook de evaluatie mag niet vergeten worden. Daarmee krijgen we pas écht goed in beeld wat wel en wat niet heeft gewerkt. Ook tussentijds evalueren hoort daarbij. Hebben de geplande activiteiten effect? Is het einddoel (nog steeds) haalbaar? Is de uitvoering efficiënt? Wordt de doelgroep echt geholpen? Als de uitkomst niet helemaal is wat we ervan verwacht hadden, dan kunnen we in ieder geval tijdig bijsturen of … bij een volgend project de zaken anders aanpakken. Zo vergroten wij ook ons eigen lerend vermogen.
En … met een heldere evaluatie leggen we meteen verantwoording af aan onze achterban!
 
Meer weten? Klik op Beleid Wilde Ganzen
 

Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan.