Start Edward Francis Hospital IV

14-01-20: Een dezer dagen zullen de overeenkomsten inzake fase IV van de renovatie van het OK-complex in het Edward Francis Small Teaching Hospital te Banjul door het bestuur van The Heart for Gambia Foundation worden ondertekend. Goed om te weten: omwille van een verantwoorde risicospreiding is fase IV bewust en weloverwogen geknipt in twee afzonderlijke deeltrajecten: fase IV (a) en fase IV (b)
De ondertekening betreft enerzijds het samenwerkingsverband van The Heart for Gambia Foundation met Wilde Ganzen en anderzijds de realisatieovereenkomst tussen H4G en Stichting Bouwen. De projectvoorbereiding is nagenoeg volledig verzorgd door onze geëngageerde vrijwilligers Eline Smulders en Marijke Orie. En … ook de opvolging van e.e.a. zal middels periodiek overleg met het bestuur wederom door hen beiden worden verzorgd.

Dames …. héél véél succes toegewenst !!


Armoede de wereld uit begint bij één project