Studiefonds voor kinderen

De bedoeling is dat er gedurende 7 jaar geld in het studiefonds wordt gestort waardoor tientallen veelbelovende studenten kunnen studeren. Na 7 jaar is het fonds in staat zichzelf financieel voort te zetten.  Excellente studenten die hun studie niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen worden door het fonds gesteund.  Per jaar betaalt de student zelf minstens 25% van de studiekosten.  Na afgestudeerd te zijn en een baan hebbend, dient de student in 4 jaar tijd 50% van de totale studiekosten aan het fonds terug te betalen.
Onze lokale NGO selecteert en controleert de studenten en blijft in nauw contact met de studie-instellingen, studenten en de Nederlandse stichting “Heart for Gambia”.
Stichting De Ziekenfondsbode en ASML Foundation steunen het fonds substantieel.