Een paar woordjes …

   Mandinka   Wolof
 Ja  Haa   Waaw
 Nee  Haanii  Dedet
 Neem me niet kwalijk  Heikatu  Jegal ma
 Dank u   Abaraka  Jere jef
 Goedendag  E soma maa  Naka bechebi
 Goede morgen  E soma maanda  Jama nga fanaan
 Goede middag  E tilinyang  Jama nga endu
 Goede avond  E wularaa  Jama nga endu
 Goede nacht  Suto diyaa  Nyu fanaanak jama
 Hoe heet U?  I tongdii  Na nga tudda
 Ik weet het niet  N’ma long  How ma loolu
 Vader  Faa (maa)  Bai (papa)
 Moeder  Baa (maa)  Jai
 Man, zoon, broer  Keo  Goor
 Vrouw, dochter, zuster   Muso   Jigaine
 Echtgenoot  Futu keo  Jekerr
 Echtgenote  Futu muso  Jabarr
 Vriend  Tayro  Harrit
 Ochtend  Somanda  Suba
 Middag  Tilibulo  Bechek
 Avond  Wuraroo  Ngonn
 Dag  Lungoo  Besbi
 Nacht  Suuto  Gudi
 Morgen  Samma  Elek