Teutenmarkt levert € 1.000,- op

10-08-19: De marktdagen 2019 in Bergeijk zitter er weer op.
Natuurlijk heeft The Heart for Gambia Foundation ook dit jaar weer 3 keer deelgenomen. Veel mensen wisten onze marktkraam te vinden en de stichting te steunen door één of meerdere enveloppen te kopen. Het resultaat is dan ook weer heel erg mooi te noemen; er kan ruim € 1.000,- op de bankrekening gestort worden. Alle vrijwilligers en bezoekers van onze kraam hartelijk dan voor uw medewerking en … voor uw bijdrage natuurlijk !!!