Teutenmarkt levert € 1.145,- op

23-09-18: De totaalopbrengt van de 3 Teutenmarkten in Bergeijk bedraagt € 1.145,-
Onze dank gaat nadrukkelijk uit naar alle vrijwilligers die middels hun inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen dit prachtige resultaat hebben behaald.
Namens het bestuur van The Heart for Gambia Foundation: van harte gefeliciteerd !!