Drinkwaterproject St. Peter’s gereed

De St. Peter’s Technical Secundary School in Lamin ligt in de zogenaamde second region van  Gambia; net buiten de kuststrook. Het is een technische school op MBO niveau en heeft o.a. een land- en tuinbouw studierichting. De school wil een bananen- en papaya plantage opzetten. Enerzijds om agrarisch praktijkonderwijs te kunnen geven; anderzijds om met de opbrengst het onderwijs te verbeteren en zelf de watervoorziening te onderhouden en t.z.t. te vervangen. Bananen en papayas zullen met name worden afgezet aan hotels en restaurants voor toeristen in de kuststrook.
De St. Peter’s School heeft het schoolterrein ommuurd. Er is al een waterput (met een tijdelijke pompvoorziening) geboord. De school en de omliggende woongemeenschappen (ca. 6.000 personen) worden zo van schoon drinkwater voorzien. Ook wordt 6 ha ter beschikking gesteld voor groentetuinen aan ca. 100 omwonende vrouwen. De vrouwen kunnen hierdoor onafhankelijk van de man de leefomstandigheden van henzelf en hun kinderen verbeteren en met de opbrengst van de verkoop van de oogst, de schoolkosten voor hun dochters betalen. Meisjes in Gambia worden vaak van onderwijs uitgesloten omdat hiervoor het geld (ca. 25 euro per jaar) niet opgebracht kan worden.

Het schoon drinkwaterproject is onderdeel van het “Masterplan St. Peter’s Project”. Dit masterplan bestaat uit:

 • de ommuring van het schoolterrein (2009)
 • het boren van een waterput (voorjaar 2010) 
 • de realisatie van de waterinstallatie (najaar 2010)
 • het opzetten van een bananen- en papaya plantage (2010 / 2011)
 • het realiseren van 100 groentetuintjes voor omwonende vrouwen (2011)
 • de inrichting van het terrein voor land- en tuinbouw onderwijs (2011)
 • het verbeteren van het onderwijs op de St. Peter’s School (o.a. leermiddelen, gereedschappen en computers)

De te realiseren waterinstallatie op de St. Peters School heeft meerdere functies:

 • het bevloeien en/of  beregenen van de bananen- en papaya plantage
 • leveren van tapwater voor de groentetuintjes
 • het leveren van schoon drinkwater aan de 6.000 bewoners van Lamin
 • het voorzien in schoon drinkwater op het schoolplein
 • het vullen van het voorraadvat van de school
 • het besproeien van het (toekomstige) sportveld
Hiertoe is een 50 meter diepe put geslagen waarin een Grundfos waterpomp wordt gehangen. De pomp met een vermogen van 3 kW heeft een capaciteit van 14.000 liter per uur. Om hiervan een idee te geven: de pomp is in staat in één uur 1.400 emmers water te vullen !! Het opgepompte water wordt via een 2.000 meter lange ondergrondse ringleiding het land over gestuurd. Om de druk in deze ringleiding te bewaken is hierop een drukvat van 200 liter met een drukregelaar aangesloten.  De hiervoor benodigde regelkast is (samen met de drukregelaar en het drukvat) ondergebracht in een speciaal hiervoor gebouwd pomphuisje.   

Op de ringleiding worden onderstaande afnamepunten aangesloten:

 • 9 veldkranen voor de bananen- en papaya plantage voor de tuinen van de vrouwen
 • 1 veldkraan bij het pomphuis
 • 1 veldkraan voor het besproeien van het sportveld
 • 3 kranen (village-taps) met afzonderlijke afsluiters
 • 1 kraan op het schoolplein  
 • 1 vulkraan voor het voorraadvat van de school

Om te voorkomen dat de geteelde gewassen worden aangevreten door dieren heeft de school het hele terrein ommuurd. Dit betekent dat de tappunten voor de dorpelingen van Lamin onder deze muur moeten worden doorgevoerd. Verder wordt er voorzien in een aparte aansluiting voor de beregeningsinstallatie: 77 koppelbare aluminium buizen van 6 meter lengte, die willekeurig kunnen worden neergelegd en waarop naar eigen inzicht een aantal sproeiers kunnen worden geplaatst.

Medio december 2010 is de aanleg van de  water- en beregeningsinstallatie opgeleverd.
Meer lezen over de projectvoortgang? Klik op The Gambia Experience

Alle projectfoto’s bekijken? Klik op Pictures