Wereldwinkel schenkt € 500,-

23-01-20: Vandaag ontvingen wij onderstaande brief van Wereldwinkel Deurne: 

Beste voorzitter van The Heart for Gambia Foundation,

Zoals u weet is Wereldwinkel Deurne gestopt. Dit heeft vooral te maken met de al jaren teruglopende verkopen. Het Infopunt van de Wereldwinkel wordt wel voortgezet, namelijk vanuit de Ossenbeemd.
De Wereldwinkel heeft na beëindiging van haar activiteiten een positief banksaldo. Het bestuur heeft besloten het resterende geld te verdelen onder organisaties in Deurne die qua doelstelling aansluiten op de doelstelling van de Wereldwinkel en deze ook als zodanig kunnen uitdragen.
We willen graag aan jullie een bedrag van € 500,- schenken, omdat jullie activiteiten aansluiten bij onze doelstellingen. We hopen dat jullie organisatie met dit bedrag een extra impuls krijgt voor jullie belangrijke werk. De Wereldwinkel gaat niet publiekelijk openbaar maken aan wie zij bedragen schenkt. De ontvangende partijen mogen dat zelf wel openbaar maken, mochten zij dat willen. We horen graag jullie reactie en natuurlijk ook het rekeningnummer van jullie stichting om het bedrag te kunnen overmaken.

Met vriendelijke groet,
Margriet Derckx
Secretaris Wereldwinkel Deurne
Stationsstraat

The Heart for Gambia Foundation is Wereldwinkel Deurne zeer erkentelijk voor haar bijdrage. Hartelijk dank hiervoor !!

Het genoemde bedrag van € 500,- zal worden toegevoegd aan het projectbudget voor de nieuwbouw van de Dovenschool in Janjanbureh.